IMISK Grubu'na hoşgeldiniz.

Kurumsal

İlkelerimiz

İmisk Grubu’nun sahip olduğu tüm değerler dürüstlüğe, güvenilirliğe ve yaratıcılığa dayanır. Bu değerler sadece ideal sözler olarak kalmaz, her gün yaşanır, sürekli ve sürdürülebilir hedefler çerçevesinde ölçülür.

Performans: İçerisinde olunan faaliyetlerde yönetilmesi gereken tehlikelerin ve risklerin olduğu gerçeği unutulmaz ve işin önemli bir parçası olarak görülür. Mükemmelliğe ve dürüstlüğe odaklanılarak, deneyimlerden öğrenilenlerle her gün gelişmek için çaba sarf edilir.

Güvenlik: İmisk’te insana ve çevreye değer verilir. Çevrenin kırılganlığı kabul edilir ve onu daha iyi korumaya çalışarak çalışanlarının ve faaliyet gösterilen coğrafyalardaki toplumların güvenliği artırılır.

Ekip Çalışması: İmisk’te her birey çok değerlidir. Saygı, eğitim ve açık diyalogla oluşturulan ekipler her zaman daha hızlısının ve daha iyisinin yapabileceğine inanır ve bunun için çaba sarf ederler. İmisk ailesi olarak görülen ekiplere kurum olarak çok önem verilir ve bu ailede ikinci ve üçüncü nesil ekip üyelerinin olmasından da gurur duyulur. 37 farklı ülkeden oluşturulan ekip üyelerinin çeşitliliği yakalanan başarının en önemli temellerinden biri olarak kabul edilir.

Dürüstlük: İş hayatında dürüstlüğe ve şeffaflığa inanılan İmisk felsefesinde, güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için her gün yoğun şekilde çalışmak vardır.

İnovasyon: İmisk’te modern ekipmanlara, sistemlere, eğitimlere ve gelişmeye sürekli yatırım yapılması ve bunlarla birlikte gerçekleştirilen operasyonların sonuçlarının ölçümlenmesi inovasyona bağlılık olarak kabul edilir.